Muzika
Or’ e Lutjes
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

80

Or’ e Lutjes

Plot paqe

1. Or’ e lutjes! Or’ e lutjes!

Që prej shqet’simeve më th’rret

Dhe te fron’ i Atit më fton

D’shirat e mia që t’i njoh’.

Në stinët e hidhërimit,

Shpirti më ka gjetur leht’sim,

Shpëtim nga kurthi tundues

Me kthimin tënd, or’ e lutjes!

Shpëtim nga kurthi tundues

Me kthimin tënd, or’ e lutjes!

2. Or’ e lutjes! Or’ e lutjes!

Në krah’ do mbash timen kërkes’

Ndaj Atit që besnikërin’

Përfshin për ta bekuar shpirtin.

Meqë më fton Atë t’shikoj,

Fjalën, hirin e Tij t’besoj,

Atij do i lë çdo përkujdes

Për ty do pres, or’ e lutjes!

Atij do i lë çdo përkujdes

Për ty do pres, or’ e lutjes!

Teksti: Kontrb. nga William W. Walford, 1772–1850, ndrysh.

Muzika: William B. Bradbury, 1816–1868, ndrysh.

Psalmet 55:16–17, 22

Filipianëve 4:6–7