Muzika
Zot, Prano në Mbret’rin’ Tënde
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

143

Zot, Prano në Mbret’rin’ Tënde

Me ngazëllim

1. Zot, prano në mbret’rin’ Tënde

Çdo t’penduar, t’përulur,

Nga uji dhe Shpirti t’lindur

N’emrin Tënd, Bir i Dashur.

Le të zbres’ Fryma e Shenjtë,

T’ngushëlloj’, t’udh’heq’ rinin’,

Shteg i gjith’ dritës dhe lavdis’,

I t’vërtetës, dituris’.

2. A s’e dini se i shenjt’ ishte?

Prap’ njer’zve u dëshmoi

Se udha e drejt’, e ngusht’ ësht’

Për te Per’ndia përs’ri.

D’gjo, lajme g’zimi për shpëtim,

Fjal’n e Tij: “Eni, m’ndiqni

Drejt lavdis’ në mbret’rin’ Time,

Drejt jetës në përjet’si”.

3. Si uj’rat që rrjedhin, ting’llon

Fjala e Tij në k’të dit’:

T’shenjtën ordinanc’ t’mëshirës

Për t’gjallët dhe t’vdekurit!

Zemrat tuaja u gëzofshin!

N’këng’ toka le të zgjohet!

T’vdekurit le t’thurin himne

Për Per’ndin’, t’përjetshmin Mbret!

Teksti: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004. © 1948 IRI

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

2 Nefi 31:5–13

Doktrina e Besëlidhje 128:12, 22