Muzika
Sa t’Bukur Tempujt e Tu, Zot
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

186

Sa t’Bukur Tempujt e Tu, Zot

Me zell

1. Sa t’bukur tempujt e Tu, Zot!

T’gjith’ jan’ shenjtërore,

Ku shenjtorët besnik’ gjith’ tok,

Bëjn’ punën hyjnore.

Ç’bukuri që ndihm’ t’u ofrojm’;

T’dashurve q’vdekur jan’,

Që vërtet si shpirtra jetojn’;

Që më par’ kan’ shkuar.

2. Sa i bukur lajmi Yt, Zot,

Ungjilli i vërtet’,

I rivendosur në tok’ sot,

Njer’zve t’u mësohet.

Ç’bukuri shprese, besimi;

Do shpëtoj’ njer’zimin,

Shpirtrat që jan’ përtej varrit,

Qëllim’ i tij përfshin.

3. Sa i bukur premtimi, Zot,

Në t’vërtet’ t’rritemi

Dhe n’rini t’pafund, lavdiplot’,

T’jetojm’ në ekzaltim.

Nga ritet e tempullit t’shenjt’,

Vulosur n’shenjtëri,

Mund t’përparojm’ n’bot’ pa mbarim,

Nga lart’sit’ në lart’si.

Teksti: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 IRI

Muzika: Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI

Doktrina e Besëlidhje 138:47–48

Doktrina e Besëlidhje 132:19–20