Muzika
Per’ndi, At’ i Përjetshëm
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

101

Per’ndi, At’ i Përjetshëm

Me adhurim

1. Per’ndi, At’ i Përjetshëm,

Që n’mes të qiellit rron,

N’emër t’Jezusit t’lutim

T’bekosh e shenjtërosh,

Nëse të pastër jemi,

K’të buk’ dhe këtë uj’,

Që at’ dhurat’ hyjnore

Ne të gjith’ të kujtojm’ –

2. Atë flijim të shenjtë,

Që njer’zit s’kuptonin,

Që fajet të na falen,

Trupin, gjakun marrim,

Që përher’ të dëshmojmë

Vuajtjen e Birit Tënd,

Dhe Shpirtin e Tij t’kemi,

Që zemrat t’na bëj’ një.

3. Jezusi, i Vajosur,

Nga qielli lart zbriti,

Jetën dha të fitonte

Shpirtrat me dashuri –

I bukur Ai nuk dukej,

Sa njer’zve mend’ t’u marr’ –

Ai ësht’ Shpëtimtari

Që na pastron me zjarr.

4. Sa urti e pamasë,

Plani i shenjtëris’,

Që bëri t’plot’ shpëtimin,

Zotin veshi me mish.

Të ec’ në botën e Tij

Pothuajse njeri t’jet’,

Në gjendje të lart’suar,

T’vdes’ o gjithçka humbet.

Teksti: William W. Phelps, 1792–1872. Përfshirë në librin e parë të himneve SHDM, 1835.

Muzika: Felix Mendelssohn, 1809–1847

Doktrina e Besëlidhje 20:77, 79

Isaia 53:2–5