Muzika
Pranë Zemrës së Bariut
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

138

Pranë Zemrës së Bariut

Me qetësi

1. Pranë zemrës së Bariut,

Pranë jan’ delet e Tij;

Pran’ ësht’ dashuria e Tij,

Më pran’ se gjith’ pasurit’.

Pranë zemrës së Bariut,

Jan’ delet e humbura;

Mbi malet Ai po i ndjek,

Mbi shum’ të thella uj’ra.

[Chorus]

Jasht’ në shkret’tir’ ata enden,

T’uritur dhe të pashpres’;

Për t’i shpëtuar po nxiton,

Që në tuf’ prapë t’i sjell’.

2. Pranë zemrës së Bariut,

Pranë jan’ qengjat e Tij;

Disa nga kullota humbin,

T’uritur dhe të pashpres’.

Bariu i mir’ po kërkon,

T’humburit qengja kërkon,

Kur ata sillen plot me g’zim,

Pa fund çmimi që shpëton.

[Chorus]

Jasht’ në shkret’tir’ ata enden,

T’uritur dhe të pashpres’;

Për t’i shpëtuar po nxiton,

Që në tuf’ prapë t’i sjell’.

3. Pranë zemrës së Bariut,

Pran’ jan’ të “nënt’dhjet’ e nënt’”;

Pran’ jan’ delet e larguara

Në shkretëtir’ po treten.

Shih! Ai me dëshir’ thërret,

Butë duke u lutur:

“A s’do t’i kërkoni ata,

Që nga vatha kan’ humbur?”

[Chorus]

Jasht’ në shkret’tir’ ata enden,

T’uritur dhe të pashpres’;

Për t’i shpëtuar po nxiton,

Që në tuf’ prapë t’i sjell’.

4. Kullotat e gjelbra ftojnë;

Të ëmbla ujërat jan’.

Zot, ne t’përgjigjemi g’zueshëm:

“Po, Zoti yn’ do t’i gjejm’!

Ndihmësbarinj të Tu na bëj;

Dashuri të thell’ na jep.

Në shkretëtir’ Ti na dërgo,

T’humburat dele t’kërkojm’.”

[Chorus]

Jasht’ në shkret’tir’ ata enden,

T’uritur dhe të pashpres’;

Për t’i shpëtuar ne nxitojm’,

Që në tuf’ prap’ t’i sjellim.

Teksti: Mary B. Wingate, 1845–1933

Muzika: William J. Kirkpatrick, 1838–1921

Lluka 15:4–7

1 Pjetrit 5:2–4