Muzika
Në Kujtim të t’Kryq’zuarit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

109

Në Kujtim të t’Kryq’zuarit

Plot lutje

1. Në kujtim të t’Kryq’zuarit,

Ati yn’, k’të or’ mblidhemi.

Këtu i Yti Shpirt të rrij’,

Të gjith’ të ndiejn’ fuqin’ e Tij.

2. Në Gjetseman Shpëtimtari,

T’hidhurën kup’ piu vet’ Ai,

Më pas, për ne në Kalvari,

Atje në kryq u ngrit Ai.

3. Nderojm’ me buk’n e coptuar,

Së bashku me kupën marrim,

Trupin e vrar’, gjak’n dhuruar

Për ne i pamëkat’ shpërblim.

4. O At’, ky sakrament tani

Çdo shpirti ai iu shenjtëroft’,

Që ha dhe pi me pastërti,

Që n’Shpëtimtarin do qëndroj’.

Teksti: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 IRI

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Doktrina e Besëlidhje 20:75

Doktrina e Besëlidhje 19:18–19