Muzika
Sot, Kur Ndrin Dielli
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

145

Sot, Kur Ndrin Dielli

Me forcë

1. Sot, kur ndrin dielli, me d’shir’ puno;

– Sot gjith’ detyrat me durim plot’so.

Sot, kur zogjt’ këndojn’, mos ki shqet’sim;

Jetën dhurat’ quaj, botën të mir’.

[Chorus]

Sot, pra sot, me d’shir’ puno;

Sot, pra sot, detyrat plot’so.

Sot, pra sot, bëj sa t’mundesh;

Sot të punosh që nesër gati të jesh.

2. Sot kërko më t’vlefshmen se arin,

Paqen dhe g’zimin që gjenden në bashkim.

Sot kërko perla që n’zemër ndrijn’;

Këtu kur punojm’, zgjidh ç’ësht’ më e mir’.

[Chorus]

Sot, pra sot, me d’shir’ puno;

Sot, pra sot, detyrat plot’so.

Sot, pra sot, bëj sa t’mundesh;

Sot të punosh që nesër gati të jesh.

3. Sot kërko mir’sin’ dhe t’vërtetën,

Si hir për rinin’ dhe kuror’ për jetën.

Sot, kur zemra rreh, i vërtet’ ji,

I patundur gjersa fundi të vij’.

[Chorus]

Sot, pra sot, me d’shir’ puno;

Sot, pra sot, detyrat plot’so.

Sot, pra sot, bëj sa t’mundesh;

Sot të punosh që nesër gati të jesh.

Teksti: L. Clark, rreth 1880, ndrysh.

Muzika: Evan Stephens, 1854–1930

Doktrina e Besëlidhje 64:23–25, 33

Nenet e Besimit 1:13