Muzika
T’Drejtën Zgjidh
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

150

T’Drejtën Zgjidh

Me gjallëri

1. T’drejtën zgjidh kur një zgjedhje të kërkohet.

Në të drejt’ dhe Shpirt’ i Shenjt’ udh’zon;

Drit’ e tij të ndriçon ty përgjithmonë,

Kur në të drejt’ zemra beson.

[Chorus]

T’drejtën zgjidh! T’drejtën zgjidh!

Ja urtësia të ndihmoft’.

N’drit’n e saj, t’drejtën zgjidh!

Dhe Perëndia të bekoft’.

2. T’drejtën zgjidh! Asnjë shpirt i largimit ty

N’orën e vështir’ mos të të mposht’.

Ka një t’drejt’ dhe t’gabuar për çdo pyetje;

Në t’k’shillës forc’ i sigurt qofsh.

[Chorus]

T’drejtën zgjidh! T’drejtën zgjidh!

Ja urtësia të ndihmoft’.

N’drit’n e saj, t’drejtën zgjidh!

Dhe Perëndia të bekoft’.

3. T’drejtën zgjidh! Kur të drejtën bën ke paqe.

T’drejtën zgjidh! Siguri Shpirti ka.

T’drejtën zgjidh në të bërën e çdo pune;

Qëllimi yt qoft’ Per’ndia.

[Chorus]

T’drejtën zgjidh! T’drejtën zgjidh!

Ja urtësia të ndihmoft’.

N’drit’n e saj, t’drejtën zgjidh!

Dhe Perëndia të bekoft’.

Teksti: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Muzika: Henry A. Tuckett, 1852–1918

Moroni 7:16–17

2 Nefi 2:27–28