Muzika
Drit’ e Ungjillit po Shkëlqen
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

183

Drit’ e Ungjillit po Shkëlqen

Me madhështi

1. Drit’ e ungjillit po shkëlqen

Në k’të dit’, t’mëvonshme,

Askush me t’till’ inteligjenc’

Prej t’vërtet’s t’mos ndahet.

Gjërat e çmuara vulosur,

Botës mbajtur n’fsheht’si,

Shenjtor’ve ua zbuloi Zoti,

Siç bëri në lasht’si.

2. Me prift’rin’ t’rivendosur sot,

Udhën prap’ gatiti,

T’vdekurit fjal’n e Tij t’dëgjojn’

Dhe t’i binden ligjit.

Siç Krishti shkoi t’predikonte

Te shpirtrat në burgim,

Shum’ shenjtor’ shkuan t’vdekurve

T’u mësojn’ ungjillin.

3. Ne për ta, për miqt’ tan’ më t’shtrenjt’,

Po, mund t’pag’zohemi,

Që me të drejtët t’ngrihen prej

Boris’ t’Gabrielit;

Që t’mund të vijn’ prap’ me Krishtin,

Kur në tok’ Ai t’zbres’,

Me Të dhe miqt’ e tyre t’rrin’,

Të mbret’rojn’ një mij’ vjet.

4. Tani shenjtor’ sot g’zohuni,

Shpëtimtar’ mund t’jeni

Për gjith’ t’vdekurit q’ungjillit

I binden e jan’ t’lir’.

Dhe le t’ngrihemi pa shtrëngim,

Për t’dashurit t’punojm’,

Se ata kan’ dhën’ miratim,

Presin që ne t’veprojm’.

Teksti: Joel H. Johnson, 1802–1882

Muzika: Gottfried W. Fink, 1783–1846

Doktrina e Besëlidhje 138:30, 57

Doktrina e Besëlidhje 128:16–18

Abdia 1:21