Muzika
F’mij’ të Dashur, Pran’ Ësht’ Zoti
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

49

F’mij’ të Dashur, Pran’ Ësht’ Zoti

Me butësi

1. F’mij’ të dashur, pran’ ësht’ Zoti,

Dit’ e nat’ të kujdeset,

Dhe gëzohet t’ju bekojë,

Nëse bëni ç’ësht’ e drejt’.

Do t’ju bekoj’, Do t’ju bekoj’,

Tek Ai besim t’keni.

2. F’mij’ të dashur, t’shenjtët engjëj

Nat’ e dit’ po ju vëzhgojn’,

Ata mbajn’ shënim çfar’ thoni

Për të mir’ e për të keq.

Virtyt g’zoni! Virtyt g’zoni!

Zoti të d’lirin bekon.

3. Zoti gëzohet t’ju mësoj’

Prej zërit të Shpirtit t’Shenjt’.

Nxitjet e shenjta dëgjoni.

Dit’ për dit’ ju t’gëzoni.

Besnik’ t’jeni, Besnik’ t’jeni

Ndaj Per’ndis’ dhe Sionit.

Teksti: Charles L. Walker, 1832–1904

Muzika: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

Psalmet 37:3–5

Doktrina e Besëlidhje 41:1

Doktrina e Besëlidhje 76:5