Muzika
Dashuri që Birin Lëvdon
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

192

Dashuri që Birin Lëvdon

Plot paqe

1. Dashuri që Birin lëvdon,

Dashuri që bindje tregon,

Dashuri që ne na bashkon –

Sot frymën time mbush;

Sot frymën time mbush.

2. Dashuri që familjen mbledh,

Dashuri q’pran’ Tij zemrat sjell,

Dashuri që përjet’sisht’ rrjedh –

Sot frymën time mbush;

Sot frymën time mbush.

3. Dashuri që humbjen e mposht,

Dashuri që hidh’rim largon,

Dashuri që jetën plot’son –

Sot frymën time mbush;

Sot frymën time mbush.

4. Zot, vullnet më jep të shëroj;

Zot, nga armik në mik m’ndrysho;

Zot, gjer në fund Ti më ndihmo –

Sot frymën time mbush;

Sot frymën time mbush.

Teksti dhe muzika: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987. © 1969, 1985 Lorin F. Wheelwright. Ky himn mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

Moroni 7:45–48

Gjoni 17:20–23