Muzika
Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

33

Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi

Plot gëzim

1. Në k’të dit’ hareje, g’zimi,

Zot emrin Tënd lavdërojm’;

Në k’të vend t’shenjt’ t’adhurimit,

T’tuat lavdi deklarojm’!

[Chorus]

Aleluja, Aleluja,

Zërat tan’ kumbojn’ qart’ sot,

T’i këndojm’ këng’ ekzaltimi

Kriju’sit ton’, Mbret dhe Zot!

2. Hap burimin e Sionit;

Bekime t’shumta t’rrjedhin,

Te shenjtorët që Ty t’shërbejn’

Këtu në tok’ në ungjill.

[Chorus]

Aleluja, Aleluja,

Zërat tan’ kumbojn’ qart’ sot,

T’i këndojm’ këng’ ekzaltimi

Kriju’sit ton’, Mbret dhe Zot!

3. Le të punojm’ në mbret’rinë –

Që profetët parathan’ –

Ku fëmijët e premtimit

Do t’mblidhen në tufë pran’.

[Chorus]

Aleluja, Aleluja,

Zërat tan’ kumbojn’ qart’ sot,

T’i këndojm’ këng’ ekzaltimi

Kriju’sit ton’, Mbret dhe Zot!

Teksti dhe muzika: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1980 IRI

Psalmet 47:6–7

Alma 26:8, 16