Muzika
Përul’sisht Shpëtuesi Ynë
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

99

Përul’sisht Shpëtuesi Ynë

Me butësi

1. Përul’sisht Shpëtuesi ynë,

T’lutemi Shpirtin Tënd jep,

Kur bekojm’ bukën dhe ujin

N’emrin Tënd k’të dit’ të shenjt’.

Mos më lër t’harroj Shpëtues,

Që për mua vdiqe Ti,

Kur t’pushoi zemra s’rrahu ri

Atje n’kryq në Kalvari.

2. Mbushna zemrat Ti me ndjesë;

Na m’so durim, dashuri,

N’oborre t’shenjta në q’ell lart

Lutjet tona t’vijn’ tek Ti.

At’her’ kur të denj’ të jemi

Për flijimin Tënd hyjnor,

Zot, n’pranin’ Tënde të hyj më,

Lavdia Jote na ndriçoft’.

Teksti: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004. © 1948 IRI

Muzika: Rowland H. Prichard, 1811–1887

2 Nefi 2:7

Doktrina e Besëlidhje 59:9