Muzika
Me Mua Rri!
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

94

Me Mua Rri!

Me nderim

1. Me mua rri! Shpejt nata zbret tani,

Err’sira shtohet. Zot, me mua rri!

Kur tjetër ndihm’ s’ka dhe shkon çdo ngush’llim,

Ndihm’s i t’pamundurve, me mua rri!

2. Kjo dit’ e jetës largohet, sa shpejt.

G’zimet, lavdit’ e tokës zbehen krejt.

Gjithçka rreth meje n’prishje dhe ndryshim;

O Ti që nuk ndryshon, me mua rri!

3. Prania Jote më duhet çdo or’.

Veç hirit Tënd, çfar’ forc’n e lig’ rrëzon?

Drejtim, mbështetje kush më jep si Ti?

N’qoft’ shi a diell, Zot, me mua rri!

Teksti: Henry F. Lyte, 1793–1847

Muzika: William H. Monk, 1823–1889

Lluka 24:29

Gjoni 15:4–12