Muzika
Përulu
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

68

Përulu

Me qetësi

1. Përulu në dob’sin’ tënde, Zoti ty do të t’drejtojë,

Do t’drejtoj’ Ai siç do, lutjeve do u përgjigjet.

Përulu në lutjen tënde, Zoti ty do të t’bekojë,

Do t’bekoj’ me sigurin’ se për ty Ai kujdeset.

2. Përulu në thirrjen tënde, Zoti ty do të t’mësojë

Fëmij’ve t’Tij t’u shërbesh me gëzim e dashuri.

Përulu plot përgjërim dhe Zoti ty pran’ do të t’marrë,

Do t’marrë më së fundi me Të përher’ lart t’jetosh.

Teksti dhe muzika: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015. © 1985 IRI

Doktrina e Besëlidhje 112:10

Ethëri 12:27