Muzika
Parajs’ mund t’Jet’ Shtëpia
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

193

Parajs’ mund t’Jet’ Shtëpia

Me gjallëri

1. Parajs’ mund t’jet’ shtëpia

Kur ësht’ dashuria,

Na sjell g’zim dhe lumturi,

Bekime që nga lart –

Ngrohtësi dhe mirësi,

Dashuri dhe siguri –

Shtëpin’ ta bëjm’ pjes’ të qiellit,

Ku du am t’jemi.

2. Pran’ çdo jav’ familja t’vij’,

Për t’pasur dashuri.

Atij t’i shërbejm’ me g’zim,

Që t’rritemi në drit’.

Prind’rit udhën u tregojn’,

Fëmijët ata nderojn’,

Shtëpin’ ton’ t’arrijm’ në qiell lart,

Ku du am t’qëndrojm’.

3. Çdo dit’ t’lutemi në sh’pi,

Dashurin’ e Tij t’ndiejm’;

Shkrimet t’kërkojm’ me besim,

Zemrat tona t’ushqejm’.

Me këng’ mir’njohje t’themi:

“At’ na ndihmo që të gjejm’

Shtëpin’ ton’ që ndodhet në qiell,

Ku du am t’qëndrojm’”.

Teksti: Carolyn Hamilton Klopfer, l. 1936. © 1985 IRI

Muzika: W. Herbert Klopfer, l. 1936. © 1985 IRI

Efesianëve 6:1–4

Mosia 4:13–15