Muzika
Përmir’so t’Ndritshmet Çaste
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

141

Përmir’so t’Ndritshmet Çaste

Lehtë

1. Përmir’so t’ndritshmet çaste;

Mos i lër’ të të shkojn’.

Puno sa dielli ndriçon;

Se nata po afron.

Ne s’mund ta urdh’rojm’ diellin

Qëndrim’n e tij të zgjat’.

As s’mund t’i kërkojm’ hijes

Përher’ të qëndroj’ larg.

2. Koha fluturon shum’ shpejt;

Prapa nuk mund ta kthejm’

Vjen dhe ikën përpara

Nëpër të sajin shteg.

Po t’mos jemi t’kujdesshëm,

Rasti do t’venitet.

Se jeta ikën shum’ shpejt,

Si një dit’ e vetme.

3. Ashtu si dimri pason

Ditët e verës s’ngroht’,

Gëzimet mund t’na shuhen

Dhe më mos t’i shikojm’.

A nuk duhet t’provojmë

Çdo dit’ diçka t’fitojm’,

Që t’jemi të dobishëm

Dhe çdo gabim t’përçmojm’?

4. Përmir’so çdo çast t’ndritshëm.

Të sigurt të bën kjo,

Se zelli siguri sjell

Edhe bekime plot.

Urt’sia të drejtoftë;

I ndershëm n’zemër t’jesh;

Per’ndia do t’bekojë

Dhe ndihm’ përher’ do kesh.

Teksti dhe muzika: Robert B. Baird, 1855–1916

Alma 34:32–33

Psalmet 119:60