Muzika
Ndihmom’ me Frym’zim t’i Mësoj
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

182

Ndihmom’ me Frym’zim t’i Mësoj

Me zjarr

1. Ndihmom’ me frym’zim t’i mësoj;

M’jep k’të bekim, Zot, t’lutem.

Ndihmom’ dëshir’n dikujt t’i shtoj

Në mënyr’ më fisnike.

2. Ndihmom’ t’gjej një shok në err’sir’

Përmes territ ta udh’heq.

Ndihmom’ t’shfaq shtegun drejt lavdis’

Përmes dritës t’Shpirtit t’shenjt’.

3. Mendjen ma mbush plot me kuptim;

Ndihmom’ zërin Tënd t’jehoj.

Dorën m’prek me t’ëmblën miq’si;

Zemrën me dashuri m’ngroh.

4. Ndihmom’ t’gjej qengjat e humbur;

N’vathën Tënde prap’ t’i sjell.

Më m’so, Zot, të jem një bari;

At’, ndihmom’ delet t’ushqej.

Teksti dhe muzika: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987. © 1958, 1985 Lorin F. Wheelwright. Ky himn mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

Doktrina e Besëlidhje 43:15–16

Gjoni 21:15–17