Muzika
Punës Le t’i Vihemi
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

154

Punës Le t’i Vihemi

Me forcë

1. Punës s’Zotit të gjith’ le t’i vihemi,

Që kur jeta t’mbaroj’ shpërblim ne të kemi;

N’luftën për drejt’si ne një shpat’ le t’nxjerrim,

Shpat’n e fort’ të s’vërtetës.

[Chorus]

Frik’ kurr’ dhe armiku në na tallt’;

Guxim, sepse Zotin kemi pran’.

Ne s’do t’dëgjojm’ çfar’ të ligjt’ mund të thon’;

Por vetëm Zotin ton’ do t’dëgjojm’.

2. Ne s’tërhiqemi dhe pse ndoshta s’jemi shum’

Krahasuar me ushtrin’ armike në fush’;

Por një fuqi do t’na ndihmoj’ mua dhe ty

Në çështjen e s’vërtetës.

[Chorus]

Frik’ kurr’ dhe armiku në na tallt’;

Guxim, sepse Zotin kemi pran’.

Ne s’do t’dëgjojm’ çfar’ të ligjt’ mund të thon’;

Por vetëm Zotin ton’ do t’dëgjojm’.

3. Në veprofshim drejt, s’ka pse frik’ të kemi,

Se Zotin, Ndihm’sin ton’, pran’ gjithmon’ do t’kemi;

Në dit’ sprovash shenjtor’ve g’zim t’u sjelli,

Para t’çoj’ të vërtetën.

[Chorus]

Frik’ kurr’ dhe armiku në na tallt’;

Guxim, sepse Zotin kemi pran’.

Ne s’do t’dëgjojm’ çfar’ të ligjt’ mund të thon’;

Por vetëm Zotin ton’ do t’dëgjojm’.

Teksti dhe muzika: Evan Stephens, 1854–1930

Doktrina e Besëlidhje 6:33–37

1 Nefi 22:15–17