Muzika
Zoti Ësht’ Bariu Im
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

56

Zoti Ësht’ Bariu Im

Plot paqe

1. Zoti ësht’ Bariu im; nevoj’ nuk do kem.

N’kullota ushqehem; i sigurt prehem.

Shpirtin ma udh’heq ku uj’rat qet’ rrjedhin,

Më kthen kur un’ endem, m’shëlben kur shtypem,

Më kthen kur un’ endem, m’shëlben kur shtypem.

2. Kur n’luginën dhe hijen e vdekjes humbem,

Se Ti je Roja im, lig’sin’ frik’ s’e kam.

Shufra Jote më mbron, atje mbështetem.

Rrezik nuk më shfaqet me Ngush’lluesin pran’.

Rrezik nuk më shfaqet me Ngush’lluesin pran’.

3. Në mes të gjith’ vuajtjes, tryezën e shtron.

Me bekime pa mas’ kupa më derdhet.

Kokën Ti ma vajos me parfum dhe vaj.

O, më shum’ ç’të kërkoj prej Tëndit kujdes?

O, më shum’ ç’të kërkoj prej Tëndit kujdes?

Teksti: James Montgomery, 1771–1854; bazuar në Psalmet 23

Muzika: Thomas Koschat, 1845–1914

Psalmet 23

Isaia 26:3–4