Muzika
Fëmijët e Atit në Q’ell
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

194

Fëmijët e Atit në Q’ell

Fjalët për Fëmijët e Atit në Q’ell -n nuk mund të përfshihen për shkak të kufizimeve licencimi.

Teksti: Caroline V. Sandell-Berg, 1832–1903; përkth. nga Ernst W. Olson, 1870–1958. Përkthimi në anglisht © Bordi i Botimit, Kisha Luteriane në Amerikë. Përdoret me leje.

Muzika: Melodi tradicionale suedeze

Doktrina e Besëlidhje 61:36

Psalmet 145:9, 14–20