Muzika
Doni Njëri-Tjetrin
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

203

Doni Njëri-Tjetrin

Me nderim

Siç ju kam dashur,

Doni njëri – tjetrin.

K’të urdh’rim të ri:

Doni njëri – tjetrin.

T’gjith’ do ta din’ se

Jeni dishepuj t’mi,

Prej dashuris’

Njëri për tjetrin.

Teksti dhe muzika: Luacine Clark Fox, 1914–2002. © 1961, 1989 IRI

Gjoni 13:34–35

1 Gjonit 4:11