Muzika
Dëshmia
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

75

Dëshmia

Plot mendim

1. Dëshmia e së Shenjtës Frym’,

Dhën’ nga ata që din’,

Tek Ti përs’ri më ka ngritur,

O At’ i shpirtit tim.

2. E di se Ti lart në qiell je,

Shpëtimtari mbret’ron.

E di se një profet na flet,

Bekim përher’ t’fitojm’.

3. Syt’ me lot kam; zemrën plot kam.

Sot po më flet Shpirti.

O Zot jetën ma përtëri

Dhe në zemër më rri.

4. Kur dëshmia zemrën ma mbush,

Dhembjen çdo dit’ leht’son.

Për një çast, pamjen e qiellit

Para syve m’tregon.

Teksti: Loren C. Dunn, 1930–2001. © 1985 IRI

Muzika: Michael Finlinson Moody, l. 1941. © 1985 IRI

1 Korintasve 2:9–13

Alma 5:45–46