Muzika
Lutja e Parë e Jozef Smithit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

18

Lutja e Parë e Jozef Smithit

Me dinjitet

1. Sa i bukur ish’ mëngjesi!

Dielli ndriste plot shkëlqim.

Ëmbël zogjtë cicërinin

Dhe korija fëshfërin,

Kur atje n’hije të drur’ve

Pa Jozefi Perëndin’.

Kur atje n’hije të drur’ve

Pa Jozefi Perëndin’.

2. Gjunjëzuar ra në lutje.

Ishte lutj’ e tij e par’.

I pushtuar nga mëkatet,

Shpirtin që ia kishin vrar’;

Besim pati të patundur

Te kujdes’ i Atit t’Tij,

Besim pati të patundur

Te kujdes’ i Atit t’Tij.

3. Befas, ja një dritë zbriti,

Posi dielli shkreptimtar,

Një shtyll’ drite plot lavdi,

Ndriçoi rreth tij, mbi të ra.

Dy qenie qiellore erdhën,

Ati Per’ndi dhe Biri,

Dy qenie qiellore erdhën,

Ati Per’ndi dhe Biri.

4. “Jozef, ky ësht’ Bir’ i dashur;

D’gjoje!” o, e ëmbla fjal’!

Lutj’ e tij përgjigje mori,

Dhe ai Zotin e dëgjoi.

O, ç’gëzim i mbushi shpirtin,

Se kish’ par’ Per’ndin’ e gjall’;

O, ç’gëzim i mbushi shpirtin,

Se kish’ par’ Per’ndin’ e gjall’.

Teksti: George Manwaring, 1854–1889

Muzika: Sylvanus Billings Pond, 1792–1871; përshtatur nga A. C. Smyth, 1840–1909

Joseph Smith—Historia 1:14–20, 25

Jakobit 1:5