Muzika
Shih, i Forti Engjëll Flut’ron (Kori i Burrave)
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

210

Shih, i Forti Engjëll Flut’ron

Kori i Burrave

Me vendosmëri

1. Shih, i forti engjëll flut’ron;

Shih, ai n’tok vjen me shpejt’si

Për t’shpallur t’bekuarin ungjill,

T’rivendos’ t’lashtin besim,

T’rivendos’, t’rivendos’ t’lashtin besim.

2. D’gjoni, njerëz, proklamatën;

Braktisni grindjen, kot’sin’.

Merrni me nxitim ungjillin,

Bindjuni fjal’ve t’jetës,

Bindjuni, bindjuni fjal’ve t’jetës.

3. Toka d’gjon’ paralajm’rimin;

Pas tij gjykimi pason!

O, para dit’ve t’hidh’rimit,

Bëni mik t’Ushtrive Zot!

Bëni mik, bëni mik t’Ushtrive Zot!

4. Kur rreth jush rreziqet ndodhen

Dhe të ligjt’ po shqet’sohen,

Ju, me gjith’ shenjtor’t e Sionit,

Do g’zoni përjet’ prehjen,

Do g’zoni, do g’zoni përjet’ prehjen.

Teksti: Robert B. Thompson, 1811–1841

Muzika: Evan Stephens, 1854–1930

Zbulesa 14:6–7

Doktrina e Besëlidhje 133:36–40, 57, 60–63