Muzika
Eni, G’zoni
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

8

Eni, G’zoni

Plot gëzim

1. Eni, g’zoni, Mbret’ i lavdis’

Prap’ i flet tokës.

Fjal’ plot gaz kumbojn’ nga qielli,

T’mreku llu’shmen këng’.

E vërteta drit’ lëshon,

Shtegun e drejt’sis’ tregon.

Thirr hosana emrit t’Tij;

S’bashku t’shpallim forc’n e Tij.

2. Engjëj, lajmëtar’ nga qielli,

Në tok’ po vijn’ prap’,

Njer’zve u sjellin ungjillin,

T’çmu’shmet t’vërteta.

Le t’dëgjoj’ kush sot jet’ ka!

Ësht’ e vërteta, udha.

Thirr hosana emrit t’Tij;

S’bashku t’shpallim forc’n e Tij.

3. I madh Krishti, Shpëtimtari,

Dorën kush s’ia ndal’.

Tani na sjell ne shpëtimin,

T’gjith’ duke g’zuar.

K’ndoni Mbretit t’dashuris’,

Tok’s nga qielli lart i flet.

Thirr hosana emrit t’Tij;

S’bashku t’shpallim forc’n e Tij.

Teksti dhe muzika: Tracy Y. Cannon, 1879–1961, përshtatur © 1948 IRI

Doktrina e Besëlidhje 29:4

Doktrina e Besëlidhje 128:19–21