Muzika
Që të Gjith’ Thirremi
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

159

Që të Gjith’ Thirremi

Me energji

1. Që të gjith’ thirremi gjersa lufta t’mbaroj’;

T’lumtur jemi! T’lumtur jemi!

Ushtar’ në ushtrin’ që për kurorën lufton;

Do t’fitojm’ dhe kurorën t’kemi.

Shpejt drejt betejës, shpejt drejt fushës;

Me mburojën e së vërtetës,

Flamurin mbani me krenari!

Plot me gëzim, me gëzim drejt shtëpis’ marshojm’.

[Chorus]

Që të gjith’ thirremi gjersa lufta t’mbaroj’;

T’lumtur jemi! T’lumtur jemi!

Ushtar’ në ushtrin’ që për kurorën lufton;

Do t’fitojm’ dhe kurorën t’kemi.

2. Tingujt e betejës dëgjohen fort e qart’;

Bashkohuni! Bashkohuni!

Për ushtarët ja po presim; ka vullnetar’?

Përreth kryqit të përbashkuar.

Ja! gjersa Prij’si sot t’ju thërras’;

T’mos ket’ vones’, mos humbisni rast!

Për Shpëtimtarin; të luftoni!

Plot me gëzim, me gëzim drejt shtëpis’ marshojm’.

[Chorus]

Që të gjith’ thirremi gjersa lufta t’mbaroj’;

T’lumtur jemi! T’lumtur jemi!

Ushtar’ në ushtrin’ që për kurorën lufton;

Do t’fitojm’ dhe kurorën t’kemi.

3. Për mbret’rin’ luftojm’ dhe botën kemi armik;

T’lumtur jemi! T’lumtur jemi!

Me ushtrin’ t’bashkuar, ne me këng’ do t’ecim;

Fitore do t’kemi përgjithmon’.

Rreziku gjendet – pse frik’ t’kemi?

Jezus, Udh’heq’sin, pran’ e kemi.

Do të na mbrojë, ngush’lloj’ Ai.

Plot me gëzim, me gëzim drejt shtëpis’ marshojm’.

[Chorus]

Që të gjith’ thirremi gjersa lufta t’mbaroj’;

T’lumtur jemi! T’lumtur jemi!

Ushtar’ në ushtrin’ që për kurorën lufton;

Do t’fitojm’ dhe kurorën t’kemi.

Teksti: Anon., The New Golden Chain, Nju-Jork, 1866

Muzika: William B. Bradbury, 1816–1868

2 Timoteut 2:3; 4:7–8

Efesianëve 6:10–18