Muzika
Kur K’to Simbole Ne Marrim
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

100

Kur K’to Simbole Ne Marrim

Me zjarr

1. Kur k’to simbole ne marrim

N’emër dhe për hir t’Jezusit,

Le të kujtojm’, t’sigurt t’jemi,

Zemra, duar t’pastra t’kemi.

2. Për ne u derdh gjak’ i Krishtit;

Për ne n’Kalvar, n’kryq vdiq Ai,

Kështu e hoq’ t’tmerrshmin trishtim

Që do të ish për k’të krijim.

3. Ligji u shkel; vdiq Jezusi

Që të mund të kënaq’ drejt’sin’,

Që njeriu t’mos jet’ n’skllav’ri

Të vdekjes, ferrit o varrit.

4. Por me triumf t’dal’ nga varri,

T’lul’zoj’ në lavdi t’përjet’sis’,

Nga vdekja, dhembja çliruar,

Me Zotin Krisht për t’mbret’ruar.

Teksti: John Nicholson, 1839–1909

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Emri i melodisë: AEOLIAN

Doktrina e Besëlidhje 20:40

Alma 5:19, 21