Muzika
M’Udh’hiq tek Ti
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

53

M’Udh’hiq tek Ti

Me zjarr

1. Jezus, Shpëtimtari,

M’udh’hiq tek Ti.

Ndihmom’ t’bëj çfar’ do Ti.

M’udh’hiq tek Ti.

Në më të zymtën nat’,

Si n’mëngjesin e bardh’,

Qofsh Ti drit’ për fanar’n.

M’udh’hiq tek Ti.

2. Mes botës plot grindje,

M’udh’hiq tek Ti.

Mësom’ një jet’ më t’mir’.

M’udh’hiq tek Ti.

Tënden forc’ shëlbuese,

Me mua çdo or’ lëre.

Qofsh kull’ sigurie.

M’udh’hiq tek Ti.

3. Kur m’kat, grindje shfaqen,

M’udh’hiq tek Ti.

Kur syt’ me lot mbushen,

M’udh’hiq tek Ti.

Kur shpresat shkat’rrohen,

Kur g’zimet largohen,

Më derdh lavdin’ Tënde.

M’udh’hiq tek Ti.

4. Kur vdekja pran’ më vjen,

M’udh’hiq tek Ti.

M’qet’so frikën dridh’se.

M’udh’hiq tek Ti.

M’shirën më lër t’provoj.

Dashurin’ Ti lejo

Drejt qiellit t’më drejtoj’.

M’udh’hiq tek Ti.

Teksti dhe muzika: Orson Pratt Huish, 1851–1932

Alma 38:9

Psalmet 48:14