Muzika
Ngrihu Sion Lavdiplot’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

24

Ngrihu Sion Lavdiplot’

Me gjallëri

1. Ngrihu Sion lavdiplot’,

Ti i sotmi gëzim.

Në ty mbështeten shenjtor’t,

Për t’gjetur një pushim.

Ngrihu, shkëlqe plot madh’shti

Mes së botës zymti,

Sepse Per’ndia, mbrojt’si,

Ësht’ jet’ dhe drit’ tani.

2. Prej të bekuarit Sion

Ungjilli shpërndahet,

Bes’lidhjen na e zbulon,

Që tër’ toka t’mblidhet.

Dhe shenjtor’t lajm u sjellin

Gjith’ bijve t’njer’zimit;

Përs’ri te Sioni të vijn’

Me këng’, me t’shëlbuarit.

3. Mes vuajtjes së dhimbshme

N’shtegun e ngusht’ ecim,

Ndeshemi me tundimet

Që të fitojm’ bekim.

Por qëndres’ e patundur,

Me lavdin’ në mendje,

Siguria e Shpirtit,

Do na sjell’ fitore.

4. Bekona, O At’ qiellor,

Që besnik’ të jemi,

Bashk’ me t’drejtët t’mblidhemi,

Shpëtimin Tënd t’shohim!

Dhe me të qiellit ushtri,

T’këndojm’ për pavdek’sin’;

Ai që gjakun derdhi

T’na shëlbej’, past’ lavdin’.

Teksti: William G. Mills, 1822–1895

Muzika: George Careless, 1839–1932

2 Nefi 12:2–3

Doktrina e Besëlidhje 115:5–6