Muzika
Larg, Larg, Atje n’Fushat e Judes’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

130

Larg, Larg, Atje n’Fushat e Judes’

Plot gëzim

1. Larg, larg, atje n’fushat e Judes’,

Barinjt’ dëgjuan tingujt e shenjt’:

[Chorus]

Per’ndis’ lavdi,

Per’ndis’ lavdi,

Per’ndis’ lavdi në më t’lartin;

Paqe n’tok’, njer’zve mir’si;

Paqe n’tok’, njer’zve mir’si.

2. Këng’ t’ëmbla t’dashuris’ shëlbuese,

Nga qielli lart si mesazh m’shire:

[Chorus]

Per’ndis’ lavdi,

Per’ndis’ lavdi,

Per’ndis’ lavdi në më t’lartin;

Paqe n’tok’, njer’zve mir’si;

Paqe n’tok’, njer’zve mir’si.

3. Zot, tok me engjëjt dhe ne do g’zojm’;

Ndihm’ që me zemër e zë t’këndojm’:

[Chorus]

Per’ndis’ lavdi,

Per’ndis’ lavdi,

Per’ndis’ lavdi në më t’lartin;

Paqe n’tok’, njer’zve mir’si;

Paqe n’tok’, njer’zve mir’si.

4. Shpejt ardhtë koha që nga çdo an’,

Njer’zit t’bashkohen në këng’ t’larta:

[Chorus]

Per’ndis’ lavdi,

Per’ndis’ lavdi,

Per’ndis’ lavdi në më t’lartin;

Paqe n’tok’, njer’zve mir’si;

Paqe n’tok’, njer’zve mir’si.

Teksti dhe muzika: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

Lluka 2:8–20

Doktrina e Besëlidhje 45:71