Muzika
Në Kujtim të Vuajtjes Tënde
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

105

Në Kujtim të Vuajtjes Tënde

Me nderim

1. Në kujtim të vuajtjes Tënde,

Zot, k’to emblema marrim,

Kur si flijim Ti dhe veten,

Vdekur për mëkatarin.

Siç na kërkove, ne falim,

T’gjith’ që mëkat bëjn’ ndaj nesh.

Zot, na fal, siç kemi falur,

Çfar’ sheh t’gabu ar mes nesh.

2. Zemrat na pastro, Shpëtimtar;

Që t’mos humbasim udhën,

Që të denj’ të num’rohemi,

Dit’ për dit’ për Shpirtin Tënd.

Kur na shfaqen ne tundimet,

Jepna forc’ t’i kapërcejm’.

Gjithmon’ na ruaj në endjet,

Gjersa shtëpin’ n’tok’ të lem’.

3. Kur Ti të vish n’lavdin’ Tënde,

Në k’të tok’ t’kesh mbretërim

Dhe bukën, ujin të marrësh

Me besnikët përsëri,

Qofshim ne në mes të t’denjve

Rreth tryezës t’ulemi

Dhe sërish t’marrim emblemat

Për vuajtjet e Zotit.

Teksti dhe muzika: Evan Stephens, 1854–1930

Doktrina e Besëlidhje 20:75–79

Doktrina e Besëlidhje 27:5