Muzika
Kur Kërkoj Shkrimet e Shenjta
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

180

Kur Kërkoj Shkrimet e Shenjta

Plot lutje

1. Kur kërkoj shkrimet e shenjta,

At’ i dashur i njer’zve,

Urt’sia ma bekoft’ zemrën,

Mendjen ma mbusht’ me dije.

2. Kur kërkoj shkrimet e shenjta,

Shpirtin ma prek, t’lutem, Zot.

T’fshehtat e jetës shpalosen

Kur çdo dit’ un’ i studioj.

3. Kur kërkoj shkrimet e shenjta,

M’shira Jote u zbuloft’.

Zemrën trazuar ma qet’so;

Plag’t që s’shihen, m’i shëro.

4. Kur kërkoj shkrimet e shenjta,

Ndihmom’ të bindem, t’mendoj.

N’fjalën Tënde jet’ t’përjetshme;

Drita Jote më drejtoft’.

Teksti dhe muzika: C. Marianne Johnson Fisher, 1932–2018. © 1985 IRI

2 Timoteut 3:14–17

Romakëve 15:4