Muzika
O Mir’njohës Ejani
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

48

O Mir’njohës Ejani

Me energji

1. O mir’njohës ejani;

Për të korrën këndoni.

Gjithçka ësht’ e mbledhur tok

Dimri me stuhi fillon.

Perëndia siguron

Nevojat na plotëson.

Ejani tek tempulli;

Për të korrën këndoni.

2. Bota ësht’ fush’ për Per’ndin’,

Fryt t’i japë për lavdin’,

Grur’ dhe egjrat mbillen bashk’,

Në g’zim o hidh’rim ngren’ shtat.

Gjethe dhe më pas kallinj,

Pastaj gjith’ prodhimi mb’rrin.

Zot’ i t’korrës dhënt’ mund’si

Grur’ i pastër t’bëhemi.

Teksti: Henry Alford, 1810–1871

Muzika: George J. Elvey, 1816–1893

Doktrina e Besëlidhje 86:1–7

Marku 4:26–28