Muzika
Eni s’Bashku, s’Bashku
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

155

Eni s’Bashku, s’Bashku

Me energji

1. “Eni s’bashku, s’bashku” ësht’ thirrja q’do fitoj’,

Te virtyti t’na çoj’, prej m’katit t’largoj’;

Njerëz t’shumt’ mund t’udh’hiqen, pak t’detyro’en

Që të shmangin humbjen dhe t’përpiqen për qiell’n.

[Chorus]

“Eni s’bashku, s’bashku” ësht’ thirrja q’do fitoj’,

Te virtyti t’na çoj’, prej m’katit t’largoj’;

“Eni s’bashku, s’bashku” ësht’ thirrja q’do fitoj’,

Te virtyti t’na çoj’, prej m’katit t’largoj’.

2. “Eni tek Un’, tek Un’”, ëmbël n’vesh dëgjohet,

Fjal’ e Zotit plot ngushëllim dhe hare,

Zemërthyerin t’ndihmoj’, t’lidhurin t’çliroj’,

Në koh’n e mir’ që vjen, shpresojm’ shpejt ta shikojm’.

[Chorus]

“Eni s’bashku, s’bashku” ësht’ thirrja q’do fitoj’,

Te virtyti t’na çoj’, prej m’katit t’largoj’;

“Eni s’bashku, s’bashku” ësht’ thirrja q’do fitoj’,

Te virtyti t’na çoj’, prej m’katit t’largoj’.

3. Le të drejtojm’ me mir’si dhe me forc’ jo kurr’,

Plot hare dhe drit’, si dielli n’tijën udh’;

Do të rrjedh’ me hov nga çdo zemër bindja

Dhe do të lul’zoj’ nëpër bot’ v’llazëria.

[Chorus]

“Eni s’bashku, s’bashku” ësht’ thirrja q’do fitoj’,

Te virtyti t’na çoj’, prej m’katit t’largoj’;

“Eni s’bashku, s’bashku” ësht’ thirrja q’do fitoj’,

Te virtyti t’na çoj’, prej m’katit t’largoj’.

Teksti: William Willes, 1814–1890

Muzika: A. C. Smyth, 1840–1909

Doktrina e Besëlidhje 121:41–42

Isaia 55:3

Isaia 61:1