Muzika
Shpatullat Punës Vëri
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

161

Shpatullat Punës Vëri

Me energji

1. Bota do njerëz punëtor’

Që jan’ vërtet gati.

Eja ndihmo punën ta bëjm’;

Shpatullat punës vëri.

[Chorus]

Shpatullat punës vëri; puno fort,

Bëj detyrën me zemrën me këng’ plot,

T’gjith’ kemi pun’; mos iu shmangni.

Shpatullat punës vëri.

2. Kisha do duar që ndihmojn’

Dhe zemra me ndjesi.

Këtu ësht’ puna për ta bër’;

Shpatullat punës vëri.

[Chorus]

Shpatullat punës vëri; puno fort,

Bëj detyrën me zemrën me këng’ plot,

T’gjith’ kemi pun’; mos iu shmangni.

Shpatullat punës vëri.

3. Prandaj me përtaci mos shih;

I vërtet’ ësht’ m’kati.

Lufta me të gjat’ do vazhdoj’;

Shpatullat punës vëri.

[Chorus]

Shpatullat punës vëri; puno fort,

Bëj detyrën me zemrën me këng’ plot,

T’gjith’ kemi pun’; mos iu shmangni.

Shpatullat punës vëri.

4. Puno, shiko, lufto, lutu;

Me gjith’ zell dhe fuqi.

Çdo vepër të denj’ shpejtoje;

Shpatullat punës vëri.

[Chorus]

Shpatullat punës vëri; puno fort,

Bëj detyrën me zemrën me këng’ plot,

T’gjith’ kemi pun’; mos iu shmangni.

Shpatullat punës vëri.

Teksti dhe muzika: Will L. Thompson, 1847–1909

Doktrina e Besëlidhje 58:26–28

Doktrina e Besëlidhje 107:99