Muzika
Maj’ Malit Atje Lart
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

5

Maj’ Malit Atje Lart

Me vendosmëri

1. Maj’ malit atje lart

Një flamur po valon.

Ju kombe ngrini syt’;

Gjith’ botën ngjatjeton.

Në Deseret, vend paqësor,

Në mal të Sionit po qëndron!

2. Premtim’n e bër’ dikur

Per’ndia s’e harron,

Flamur’n e t’vërtetës

Do shpalos’ në Sion!

Drita e saj tërheq vështrim’n

E tër’ botës në t’sotmet dit’.

3. Shtëpi’ e Tij atje

Do ngrihet plot lavdi

Dhe njer’zit dëgjohen

Të thon’ në largësi:

Tani do t’shkojm’ t’i shërbejm’ Zotit,

T’bindemi, t’mësojm’ fjal’n e Tij.

4. Atje do të mësojm’

Ligjin që përhapet,

Me urti dhe t’vërtet’

Gjith’ tokën ta drejtoj’.

N’udhët e Tij do të shkelim,

T’shpëtojm’ veten dhe t’vdekurit.

Teksti: Joel H. Johnson, 1802–1882

Muzika: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Isaia 2:2–3

Isaia 5:26