Muzika
Ne Përher’ Lutemi për Ty
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

17

Ne Përher’ Lutemi për Ty

Me zjarr

1. Ne përher’ lutemi për ty, profet,

Që Per’ndia qet’sim dhe g’zim të t’jap’;

Vitet kalojn’, ballin ty t’rrudhosin,

Drita që mban ti, të ndrij’ si tani;

Drita që mban ti, të ndrij’ si tani.

2. Ne përher’ lutemi me gjith’ zemër,

Që forc’ të t’jepet ty, punën për t’bër’,

T’na udh’zosh, këshillosh ne dit’ për dit’,

Përreth nesh të shpërndash të shenjtën drit’;

Përreth nesh të shpërndash të shenjtën drit’.

3. Ne përher’ lutemi plot dashuri;

Lutja e f’mij’ve te qielli arrin,

Gjithmon’ do t’bekohesh, Per’ndia t’jep,

Gjithçka që të duhet, të mir’ në jet’;

Gjithçka që të duhet, të mir’ në jet’.

Teksti: Evan Stephens, 1854–1930

Muzika: H. A. Tuckett, 1852–1918; përsh. nga Evan Stephens, 1854–1930

Doktrina e Besëlidhje 107:22