Muzika
Gjith’ Lavdia dhe Nderi
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

37

Gjith’ Lavdia dhe Nderi

Me triumf

1. Gjith’ lavdia dhe nderi

Për Ty, Shëlbues, Mbret,

Që nga buzët e f’mijve

Hosana t’i thuret.

Je Mbret i Izraelit,

Biri i Davidit,

Që vjen n’emër të Zotit,

Mbretit, t’Bekuarit.

2. Engjëjt e qiellit nga lart

Lavdërim të thurin,

Gjith’ njer’zit dhe krijesat

Përgjigje u japin.

Populli i hebrenjve

Me palma të priti.

Dashuri, këng’ lavdie

Ty të dhurojm’ tani.

3. Ty, para vuajtjes Tënde,

T’thurën këng’ plot lavdi;

Ty, tani t’ekzaltuar,

Të këndojm’ melodi.

Lavd’rimet i pranove;

Pranona dashurin’;

Ti që në mir’si gëzon,

Ti, Mbret i mir’, plot hir.

Teksti: Theodulph i Orleans-it, rreth 760–821

Muzika: Melchior Teschner, 1584–1635

Psalmet 148

Gjoni 12:12–13