Muzika
Burra t’Per’ndis’ Ço’uni! (Burrat)
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

209

Burra t’Per’ndis’ Ço’uni!

Burrat

Me madhështi

1. Burra t’Per’ndis’ ço’uni!

Gjërat pa vler’ lini.

Zemrën, shpirtin, forcën jepni,

Mbretit t’i shërbeni.

2. Burra t’Per’ndis’ ço’uni!

T’bashkuar si një grup.

Sillni ditën e v’llazëris’

T’lig’sis’ nat’ jep’ni fund.

3. Burra t’Per’ndis’ ço’uni!

Atje ku eci Ai,

Ecni si vëllezër t’Zotit,

Burra t’Per’ndis’ ço’uni!

Teksti: William Pierson Merrill, 1867–1954

Muzika: William H. Walter, 1825–1893

1 Timoteut 6:11–12

Doktrina e Besëlidhje 4:2