Muzika
Udh’hiqna, O i Madh Jehova
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

40

Udh’hiqna, O i Madh Jehova

Me madhështi

1. Udh’hiqna, O i madh Jehova,

Drejt tokës së premtuar.

Jemi t’dobët, por Ti mundesh;

Me dorën Tënde t’na ngresh.

Shpirt’ i Shenjtë, Shpirt’ i Shenjtë,

Na ushqe sa Krishti t’vij,

Na ushqe sa Krishti t’vij’.

2. Hapna, Jezus, Ti Sionin;

Bekimet e tij të vijn’.

Shtylla e zjarrt’ në mes reve

Na drejtoft’ në t’shenjtën sh’pi.

O Shëlbues, O Shëlbues,

Sill ditën e mir’pritur,

Sill ditën e mir’pritur.

3. Kur toka të dridhet fillon,

Ti qetëso frikën ton’;

Kur gjykimi Yt shkatërron,

Ti na ruaj në Sion,

Lavdi thurim, Lavdi thurim,

Këng’ lavdie sot për Ty,

Këng’ lavdie sot për Ty.

Teksti: William Williams, 1717–1791. Strofa e parë përkth. nga Peter Williams, 1722–1798. Përfshirë në librin e parë të himneve SHDM, 1835.

Muzika: John Hughes, 1873–1932

Eksodi 13:21–22

Doktrina e Besëlidhje 45:57