Muzika
Dit’ e Lumtur më n’Fund Ka Ardh’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

22

Dit’ e Lumtur më n’Fund Ka Ardh’

Me gjallëri

1. Dit’ e lumtur më n’fund ka ardh’.

Ësht’ rivendos’ e vërteta.

Engjëll’ i premtuar erdhi

T’paraqes t’Mesias mbret’ri.

2. Bori e ungjillit d’gjohet.

E vërteta nga terri del.

Tokat q’nata ka mbuluar

Tani dit’ t’lavdishme kan’ par’:

3. Ditën q’profetët parathan’,

Ditën q’shenjtorët dësh’ruan,

Ditën që Abrami e pa,

Kur t’madhen pun’ t’bëj Per’ndia,

4. Ditën kur shenjtorët dëgjojn’

T’Jezusit zë që n’vesh kumbon,

Dhe engjëjt nga lart në mbret’rim,

Zbresin me njer’zit prap’ t’flasin.

Teksti: Philo Dibble, 1806–1895. Përfshirë në librin e parë të himneve SHDM, 1835.

Muzika: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Doktrina e Besëlidhje 128:20–21

Veprat e Apostujve 3:19–21