Muzika
Per’ndi, At’, Lutjen na D’gjo
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

97

Per’ndi, At’, Lutjen na D’gjo

Me adhurim

1. Per’ndi, At’, lutjen na d’gjo;

Hirin Tënd dërgona sot.

Kur emblemat marrim ne,

Te Shpëtuesi prehje gjejm’.

2. Falna, At’, hyjnorin hir;

G’zimi Yt mbi ne të ndrij’.

Kur bukën e ndar’ ham’ ne,

Bekimin mbi ne derdhe.

3. Ndërsa pim’ ujin e d’lir’,

Pran’ nesh qoft’ i Yti Shpirt.

Falna fajet Zot t’lutim;

Përpjekjet beko çdo dit’.

Teksti: Annie Pinnock Malin, 1863–1935

Muzika: Louis M. Gottschalk, 1829–1869; përshtatur nga Edwin P. Parker, 1836–1925

Doktrina e Besëlidhje 59:9–12

2 Nefi 10:24–25