Muzika
N’Sprova t’Thella
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

62

N’Sprova t’Thella

Me hare

1. N’sprova t’thella udhën çani,

Para ecni shenjtor’ t’Per’ndis’!

Dhe shum’ shpejt e ringjalljes dit’

T’vërtet’ dhe jet’ kudo do shtrij’,

T’vërtet’ dhe jet’ kudo do shtrij’.

2. Dhe pse lig’si këtu na pret,

Koha, sado gjat’, nuk ësht’ larg,

Kur Jezu Krishti do t’shfaqet,

Prej turmës me lavd rrethuar,

Prej turmës me lavd rrethuar.

3. Lavd’rim Per’ndis’ ju i ngrini;

G’zimi juaj kurr’ t’mos pushoj’.

Dhe pse shum’ halle shpesh hasni,

“Në mua ka paqe”, Krishti thot’,

“Në mua ka paqe”, Krishti thot’.

4. Po n’se t’drejtat na sulmohen?

Po n’se armiku na dëmton?

Qëllim’ i Jehovës s’ndalet.

Premtim’ i Jehovës s’dështon.

Premtim’ i Jehovës s’dështon.

5. Kjo pun’ me shpejt’si po ecën,

Ngjarje t’mëdha po shpalosen;

Mbret’ri e dit’ve t’mëvonshme,

“Gur’ i vo-gël” du-het t’mbush dhen’.

“Gur’ i vo-gël” du-het t’mbush dhen’.

6. I kot’ zem’rim’ i Satanit;

Mbeten fjal’t e profet’ve t’lasht’,

T’sigurta si fron i Per’ndis’;

S’i heqin as njer’zit, as djajt’.

S’i heqin as njer’zit, as djajt’.

7. Emrit të Tij të shenjt’ lavdi

Që shërb’torët e Tij dërgon

Kombeve t’u provojn’, shpallin

Lajmin e shpëtimit në tok’.

Lajmin e shpëtimit në tok’.

Teksti: Eliza R. Snow, 1804–1887

Muzika: George Careless, 1839–1932

Doktrina e Besëlidhje 58:2–4

Gjoni 16:33