Muzika
Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

137

Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek

Me butësi

1. Shpëtimtar, mësom’ të t’dua,

N’shtegun që m’tregon të shkoj,

Me forcë përtej vetvetes,

Dikë tjetër të ndihmoj.

Shpëtimtar, mësom’ të t’dua –

Zot, un’ Ty do të t’ndjek.

2. Kush jam un’ që tjetrin t’gjykoj

Kur ec’ pa përsosuri?

Në zemrën e qetë fshihet

Hidh’rim që s’e sheh syri.

Kush jam un’ që tjetrin t’gjykoj?

Zot, un’ Ty do të t’ndjek.

3. Ruajtës i v’llait do t’jem;

Do mësoj si të shëroj.

Të lodhurit dhe t’munduarit

Zemër t’but’ do t’i tregoj.

Ruajtës i v’llait do t’jem –

Zot, un’ Ty do të t’ndjek.

4. Shpëtimtar, ta dua vëllan’

Siç e di se më do Ti,

Tek Ti forcën time të gjej

Që për Ty të jap shërbim.

Shpëtimtar, ta dua vëllan’ –

Zot, un’ Ty do të t’ndjek.

Teksti: Susan Evans McCloud, l. 1945. © 1985 IRI

Muzika: K. Newell Dayley, l. 1939. © 1985 IRI

Gjoni 13:34–35

1 Gjonit 3:16–19

1 Gjonit 4:21