Muzika
Shpirt’ i Shenjt’ na Udhëzoft’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

81

Shpirt’ i Shenjt’ na Udhëzoft’

Me butësi

1. Shpirt’ i Shenjt’ na udhëzoft’;

Të vërtetën na mësoft’.

Për Krishtin do të dëshmoj’,

Mendjet tona do ndriçoj’.

2. Shpirt’ i Shenjtë ne na mbroft’;

Zgjedhje të na pëshpërit’.

Nëse zën’ e Tij dëgjojm’,

Do na çoj’ t’sigurt në sh’pi.

3. Shpirti zemrat i shëroft’

Nëpërmjet të qetës forc’.

Jetën ton’ le ta pastrojm’

Për ta marr’ Atë çdo or’.

Teksti: Penelope Moody Allen, l. 1939. © 1985 IRI

Muzika: Martin Shaw, 1875–1958. © 1915 nga J. Curwen & Sons, Ltd.

Moroni 10:5–7

Doktrina e Besëlidhje 11:12–14