Muzika
Bëj Ç’Ësht’ e Drejt’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

149

Bëj Ç’Ësht’ e Drejt’

Me vendosmëri

1. Bëj ç’ësht’ e drejt’; agimi po shkreptin,

T’ardhme lirie dhe drite përsh’ndet.

Engjëjt në qiell në heshtje shënojnë

Çdo veprim tëndin; pra bëj ç’ësht’ e drejt’!

[Chorus]

Bëj ç’ësht’ e drejt’; pasojat le t’vazhdojnë.

Luft’ për liri në shpirt dhe në fuqi;

Me zemër t’fort’ të nesërmen prite.

Per’ndia të mbron; pra bëj ç’ësht’ e drejt’!

2. Bëj ç’ësht’ e drejt’; vargonjtë po thyhen.

Prangat e robërve më nuk shkëlqejn’;

Nga shpresa ndritur, ato më s’do mundojn’.

Rroft’ e vërteta; pra bëj ç’ësht’ e drejt’!

[Chorus]

Bëj ç’ësht’ e drejt’; pasojat le t’vazhdojnë.

Luft’ për liri në shpirt dhe në fuqi;

Me zemër t’fort’ të nesërmen prite.

Per’ndia të mbron; pra bëj ç’ësht’ e drejt’!

3. Bëj ç’ësht’ e drejt’; besim ki, jo frikë.

Para, shko para, qëllimin e sheh.

Syt’ që me lot jan’, më nuk do t’vajtojnë.

Bekimet t’presin kur bën ç’ësht’ e drejt’!

[Chorus]

Bëj ç’ësht’ e drejt’; pasojat le t’vazhdojnë.

Luft’ për liri në shpirt dhe në fuqi;

Me zemër t’fort’ të nesërmen prite.

Per’ndia të mbron; pra bëj ç’ësht’ e drejt’!

Teksti: Anon., The Psalms of Life [Psalmet e Jetës], Boston, 1857

Muzika: George Kaillmark, 1781–1835

Ligji i Përtërirë 6:17–18

Helamani 10:4–5