Muzika
Rron Shëlbuesi Im
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

73

Rron Shëlbuesi Im

Plot gëzim

1. E di se rron Shëlbuesi im,

Triumfues, Bir’ i Per’ndis’,

Fitimtar mbi dhembjen, vdekjen,

Mbreti, Prij’si dhe Zoti im.

2. Jeton, shkëmbi i besimit,

Shpresa e ndritshme e njer’zve,

Fari drejt një udhe më t’mir’,

Drita përtej velit t’vdekjes.

3. O, më jep Shpirtin Tënd t’ëmbël,

Paqen që vetëm nga Ti vjen,

Besim që t’vetmuar rrug’ t’ndjek

Që m’çon në përjet’sin’ Tënde.

Teksti: Gordon B. Hinckley, 1910–2008. © 1985 IRI

Muzika: G. Homer Durham, 1911–1985. © 1985 IRI

Doktrina e Besëlidhje 76:22–24, 41–42

Jobi 19:25