Muzika
Shpres’ e Izraelit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

166

Shpres’ e Izraelit

Me energji

1. Shpres’ e Izraelit jeni,

Fëmij’ të premtimit sot,

Shih, sinjalin po jep Prij’si

Dhe beteja sa fillon!

[Chorus]

Shpres’ e Izraelit ngri

Shpatën tënde të drejt’sis’;

Thirrjen jep: “Lutu, vëzhgo!”

Armikun ta shkatërrosh.

2. I rreshtuar në mëkate,

Armiku s’numërohet.

Shpres’ e Izraelit n’betej’;

Sot fitorja t’arrihet!

[Chorus]

Shpres’ e Izraelit ngri

Shpatën tënde të drejt’sis’;

Thirrjen jep: “Lutu, vëzhgo!”

Armikun ta shkatërrosh.

3. Rroft’ Sioni, posht’ gabimi;

Armikut shpatën i l’sho!

Çdo goditje çarmatimi;

Çdo hap drejt fitores shkon.

[Chorus]

Shpres’ e Izraelit ngri

Shpatën tënde të drejt’sis’;

Thirrjen jep: “Lutu, vëzhgo!”

Armikun ta shkatërrosh.

4. Shpejt do të mbaroj’ beteja;

Çdo armik do të bjer’ posht’.

Rini e Sionit para;

Për të fitores kuror’.

[Chorus]

Shpres’ e Izraelit ngri

Shpatën tënde të drejt’sis’;

Thirrjen jep: “Lutu, vëzhgo!”

Armikun ta shkatërrosh.

Teksti: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Muzika: William Clayson, 1840–1887

Efesianëve 6:10–18

2 Nefi 28:7–8, 20–28