Muzika
Familjet Mund të Jen’ Bashk’ Përgjithmon’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

195

Familjet Mund të Jen’ Bashk’ Përgjithmon’

Me gjallëri

1. Kam një familje k’tu në tok’.

Me mua jan’ kaq të mir’.

Me familjen time dua t’rroj në gjith’ përjetësin’.

[Chorus]

Familjet mund të jen’ bashk’ përgjithmon’

Përmes planit t’Atit.

Dua të jem me familjen në përjet’si,

Dhe Zoti më ka treguar si.

Zoti më ka treguar si.

2. Ndërsa un’ jam ende fëmij’,

Gatitem me maturi,

Që t’mund të martohem në tempull për përjetësin’.

[Chorus]

Familjet mund të jen’ bashk’ përgjithmon’

Përmes planit t’Atit.

Dua të jem me familjen në përjet’si,

Dhe Zoti më ka treguar si.

Zoti më ka treguar si.

Teksti: Ruth M. Gardner, 1927–1999. © 1980 IRI

Muzika: Vanja Y. Watkins, l. 1938. © 1980 IRI

Doktrina e Besëlidhje 138:47–48

Alma 37:35